Colourful Dreams
Colourful Consultancy Colourful Talents Colourful College Colourful Communications
Algemeen Nieuws Contact
 
 

Multiculturele assessments en psychologische tests  

Colourful Talents hanteert een aantal psychologische tests en assessments die toepasbaar zijn in een multiculturele samenleving. Deze zijn gebaseerd op het NOA-instrumentarium van de Vrije Universiteit te Amsterdam, en worden aangevuld met observatiegegevens uit een aantal opdrachten en simulatiespellen.

De voor klanten meest gebruikte zijn:
de Multiculturele Capaciteiten Test
de Multiculturele Persoonlijkheids Test

De Multiculturele Capaciteiten Test

Intelligentie kan worden beschreven in termen van het vermogen om zich aan te passen aan nieuwe situaties, om logisch te kunnen redeneren, om nieuwe problemen op te lossen en om van nieuwe informatie te kunnen leren. Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen 'fluid intelligence' (aangeboren intelligentie, iemands intelligentiepotentieel) en 'crystallized intelligence' (aangeleerde intelligentie die zich verder ontwikkelt afhankelijk van leerervaringen en cultuurbepaalde aspecten).

De Multiculturele Capaciteiten Test geeft inzicht in zowel de fluid intelligence (middels testen betreffende woordrelaties, rekenvaardigheid, woordanalogieën en cijferreeksen) als de crystallized intelligence (middels testen betreffende exclusie, componenten en spiegelbeelden), aangevuld met 'perceptual speed' (middels een test betreffende controles).

De test levert een bruikbare voorspelling over het functioneren van een persoon in een bepaalde (culturele) omgeving. Ze is beschikbaar op zowel middelbaar als hoger niveau, voor autochtone en allochtone mannen en vrouwen vanaf ca. 15 jaar. De benodigde tijdsduur voor sec de test is ongeveer 2 uur en 15 minuten. De resultaten kunnen gerelateerd worden aan verschillende normgroepen.

De Multiculturele Persoonlijkheids Test

Doel van de test is het bepalen van persoonlijke competenties. Deze kunnen in meer of mindere mate stabiel (persoonlijkheidseigenschappen) dan wel leerbaar (gedragsstijlen) zijn. De vragenlijst bewijst zijn waarde als diagnostisch instrument in selectieprocedures en coachings- en loopbaantrajecten. Ze is bruikbaar voor autochtone en allochtone mannen en vrouwen vanaf 15 jaar met minimaal basisonderwijs. De benodigde tijdsduur voor sec de test is ca. 20 minuten.

De 130 items van deze persoonlijkheids- en waardentest beschrijven de mate van altruïsme, conformiteit, doelgerichtheid, emotionele stabiliteit, erkenning, flexibiliteit, leiderschap, onafhankelijkheid, overtuigingskracht, prestatiemotivatie, punctualiteit, sociabiliteit en variëteit. De resultaten kunnen gerelateerd worden aan verschillende normgroepen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Colourful Talents, via info@colourfultalents.nl of tel. 0575 493258.

 

 
 
 
  Bedrijfsprofiel  
  Multiculturele assessments  
  Contact voor werkgevers en werknemers  
  Vacatures