Colourful Dreams
Colourful Consultancy Colourful Talents Colourful College Colourful Communications
Algemeen Nieuws Contact
 
 

De wereld is kleurrijk...  

De wereld is kleurrijk, met tal van bijzondere mensen qua afkomst, talent, ambitie en drive. Die mensen doen bijzondere dingen, voor de bedrijven waarvoor ze werken, voor de mensen om hen heen en voor zichzelf. Dat is ook de wereld van Colourful Dreams.

Wij helpen vanuit vier nauw samenwerkende bedrijven mensen en organisaties bij:

het ontwikkelen en implementeren van diversiteitsbeleid
Colourful Consultancy
het werven en selecteren van getalenteerde mensen
Colourful Talents
het trainen en opleiden voor de omgang met multiculturaliteit
Colourful College
het aangrijpen op de beeldvorming van en tussen mensen
Colourful Communications

Zelf zijn we ook kleurrijk, qua cultuur, vakmatige achtergrond en persoonlijkheid. We zijn afkomstig uit alle belangrijke culturaliteiten (o.m. Nederlands, Turks, Marokkaans, Surinaams, Antilliaans en Amerikaans). Vakinhoudelijk bestrijken we op academisch niveau de relevante disciplines bedrijfskunde, sociale psychologie, organisatie-antropologie, personeelswetenschappen, en marketing en communicatie. En ook qua persoonlijkheid hopen we u te mogen ontmoeten, om te laten zien wie we zijn en wat we doen. Wij verheugen ons daarop! U kunt ons bereiken per telefoon 0575 493258, fax 084 7113636, e-mail info@colourfuldreams.nl of voor spoedeisende zaken mobiel 06 12824587.

 
 
 
  Culturen: wat zijn dat?  
  Cultuurclassificaties  
  Uitdagingen voor intercultureel bewustzijn  
  Multiculturaliteit in Nederland  
  Hoe gaan we voor u aan de slag  
  Vacatures