Colourful Dreams
Colourful Consultancy Colourful Talents Colourful College Colourful Communications
Algemeen Nieuws Contact
 
 

Culturen: wat zijn dat? 

Een cultuur kan gezien worden als een vorm van mentale programmering van mensen, waarbij het gaat om patronen van denken, voelen en (potentieel) handelen. We noemen het ook wel de (aangeleerde, niet aangeboren) regels van het sociale spel, de manier van leven: hoe men groet, eet, gevoelens toont, afstand bewaart, enzovoorts. Een cultuur is altijd een collectief verschijnsel, in meer of mindere mate gedeeld door mensen die leefden of leven in dezelfde sociale omgeving. Geen enkele cultuur is beter of slechter dan een andere; culturen zijn aanpassingen van een volk aan levensomstandigheden. Als deze veranderen, komen culturen onder druk te staan.

Veel van wat er tussen mensen uit verschillende landen/groepen gebeurt is afhankelijk van cultuur, maar niet alles: (1) ieder mens is uniek qua karakter en persoonlijke geschiedenis (aangeboren en aangeleerd) en (2) er bestaat ook zoiets als een (universele) menselijke natuur (aangeboren) die maakt dat mensen tot op zekere hoogte allemaal gelijk zijn.

Een goede omgang met verschillende culturen/diversiteit vraagt om:

  • bewustwording van cultuur als de verzameling sociale regels van een samenleving (begrijpen dat het eigen sociale gedrag en de eigen veronderstellingen anders zijn dan die van anderen)
  • gevolgd door kennis van culturele patronen (weten wat de overeenkomsten en verschillen zijn)
  • gevolgd door vaardigheden in crossculturele interactie (afspreken hoe je effectief met elkaar omgaat)
  • gevolgd door het motiveren om elkaar te behandelen zoals men dat zelf ook prettig vindt.
 
 
 
  Culturen: wat zijn dat?  
  Cultuurclassificaties  
  Uitdagingen voor intercultureel bewustzijn  
  Multiculturaliteit in Nederland  
  Hoe gaan we voor u aan de slag  
  Vacatures