Colourful Dreams
Colourful Consultancy Colourful Talents Colourful College Colourful Communications
Algemeen Nieuws Contact
 
 

Multiculturaliteit in Nederland

Er zijn in Nederland ca. 1,7 miljoen niet-westerse allochtonen, welk aantal in de komende 15 jaar zal stijgen tot boven de 2,2 miljoen mensen. Tevens zijn er momenteel meer dan 0,6 miljoen allochtone mensen uit westerse en andere geïndustrialiseerde landen (inclusief Oost-Europa en Indonesië). In de grote steden vormen allochtone jongeren een meerderheid.

De komende jaren wordt een toenemende arbeidsparticipatie van allochtone medelanders verwacht. Zij vormen ook in toenemende mate een belangrijke commerciële doelgroep voor bedrijven. De huidige samenleving worstelt met een stellingname voor wat betreft multiculturaliteit.

 

 
 
 
  Culturen: wat zijn dat?  
  Cultuurclassificaties  
  Uitdagingen voor intercultureel bewustzijn  
  Multiculturaliteit in Nederland  
  Hoe gaan we voor u aan de slag  
  Vacatures