Colourful Dreams
Colourful Consultancy Colourful Talents Colourful College Colourful Communications
Algemeen Nieuws Contact
 
 

Cultuurclassificaties 

Culturen zijn op verschillende manieren te onderscheiden, waarbij een veelgehanteerde opsplitsing gebaseerd is op vijf basisopvattingen in het sociale leven:

  • de identiteit: de mate waarin men in een bepaalde cultuur eigen belangen kan nastreven, zonder rekening te hoeven houden met anderen (bijv. een grote mate van individualisme in Nederland versus een sterk collectivisme in Turkije)
  • de hiërarchie: de mate van acceptatie van ongelijkheid tussen mensen (bijv. Nederland waarin mensen worden verondersteld gelijk te zijn versus Frankrijk waar men niet vindt dat mensen gelijk (zouden moeten) zijn met dezelfde voorrechten)
  • de waarheid, is men gericht op één of op vele waarheden: in hoeverre is ongerustheid of angst voor het onbekende een basisgevoel van mensen, oftewel hoe gaat men om met onvoorspelbaarheid en dubbelzinnigheid (bijv. Turkije en Japan zijn sterk onzekerheidsvermijdend, Nederland heeft een ´middenpositie´ en Engelstalige landen, China en Denemarken zijn sterk tolerant t.a.v. onzekerheid)
  • de sekse, de mate van mannelijkheid of vrouwelijkheid in het sociale leven, oftewel het onderscheid tussen prestatiegerichtheid en zorggerichtheid (bijv. Nederland is sterk feminien, en Duitsland en Italië zijn sterk masculien)
  • de deugd: de houding ten opzichte van tijd en tradities, waarbij het gaat om het onderscheid tussen het lange termijn en korte termijn perspectief (een voor westerlingen moeilijk te doorgronden cultureel concept, bijv. China en Japan zijn langetermijngericht, evenals naar Europese maatstaven Nederland met zijn gierigheid, versus de kortetermijngerichtheid van de meeste Europese en Afrikaanse landen).
 
 
 
  Culturen: wat zijn dat?  
  Cultuurclassificaties  
  Uitdagingen voor intercultureel bewustzijn  
  Multiculturaliteit in Nederland  
  Hoe gaan we voor u aan de slag  
  Vacatures