Colourful Dreams
Colourful Consultancy Colourful Talents Colourful College Colourful Communications
Algemeen Nieuws Contact
 
 

Diversiteitsbeleid 

Wij zijn een adviesbureau voor de ontwikkeling én implementatie van diversiteitsbeleid. Dat doen we met name op het vlak van etniciteit, met daarbij vaak bijzondere aandacht voor de positie van de vrouw. Wij adviseren bij de bepaling van een heldere visie op nut en/of noodzaak van diversiteit voor elke unieke organisatie. Vervolgens ondersteunen we bij het laten 'landen' van vastgesteld diversiteitsbeleid binnen organisaties, en daarna het daadwerkelijk resultaatgericht uitvoeren ervan. Daarbij leveren we een bijdrage aan eventueel noodzakelijke cultuurveranderingsprocessen, en aan acties gericht op het behoud en de doorstroom van medewerkers.

Wij maken onderdeel uit van Colourful Dreams, waarbinnen ook opereren Colourful Talents (voor de werving en selectie van getalenteerde mensen), Colourful College (voor het trainen en opleiden voor de omgang met multiculturaliteit) en Colourful Communications (voor het aangrijpen op de beeldvorming van en tussen mensen).

Voor nader contact kunt u bellen met 0575 493258, fax 084 7113636, e-mail info@colourfulconsultancy.nl of voor spoedeisende zaken 06 12824587.

 
 
 
  Diversiteitsmanagement  
  Diversiteit voor bedrijven  
  Vacatures