Colourful Dreams
Colourful Consultancy Colourful Talents Colourful College Colourful Communications
Algemeen Nieuws Contact
 
 

Diversiteit voor bedrijven

Voor organisaties kan diversiteit een belangrijke waarde vertegenwoordigen. Bij goed management kan een toename ervan leiden tot de verbetering van:

  • producten en diensten/de organisatie: een groter potentieel aan meningen en oplossingsstrategieën (innovatiekracht en aanpassingsvermogen)
  • de productiviteit: een grotere tevredenheid van het personeel, minder uitval/ziekte
  • de uitgangspositie voor het voortbestaan van de onderneming: de anticipatie op demografische ontwikkelingen (voor wat betreft zowel werknemers als klanten)
  • de maatschappelijke verantwoordelijkheid (en daarmee de bewegingsruimte van het bedrijf)
  • de mogelijkheden/kwaliteiten van internationale contacten.

Onze klanten vinden wij met name bij:

  • bedrijven met een relatief groot aandeel allochtone medewerkers of allochtone klanten, of met de behoefte/noodzaak om dat aandeel te vergroten
  • bedrijven die een serieuze invulling zoeken voor winstgevend maatschappelijk verantwoord ondernemerschap
  • overheden (landelijk, provinciaal en grootstedelijk) die betrokken zijn bij de multiculturaliteit van de Nederlandse samenleving.
 
 
 
  Diversiteitsmanagement  
  Diversiteit voor bedrijven  
  Vacatures