Colourful Dreams
Colourful Consultancy Colourful Talents Colourful College Colourful Communications
Algemeen Nieuws Contact
 
 

Diversiteitsmanagement  

In Nederland kennen we ca. 200 verschillende nationaliteiten en nog veel meer verschillende culturen. Diversiteitsmanagement is gericht op het optimaal benutten van de talenten van al de onderscheiden individuele werknemers, qua onder meer etnische herkomst en geslacht, voor het realiseren van de organisatiedoelstellingen.

Vaak worden de negatieve effecten van diversiteit binnen bedrijven ervaren: ongewenste groepsvorming, conflicten, een groot verloop, kortom een cultuur waarin weinigen zich thuis voelen. Voor een belangrijk deel is dat te verklaren vanuit de achterhaalde gedachte dat bedrijfssucces om een hoge mate van conformiteit vraagt, zonder ruimte voor individuele en ethnische verschillen. Dit smeltkroesidee werkt niet meer. De verschillen zijn te groot om samen te smelten, en men wil niet meer samengesmolten worden. Er is daarentegen behoefte aan een afnemende hiërarchie, aan flexibiliteit en aan op samenwerking gebaseerd management. Dat vraagt om bewust diversiteitsmanagement, met een grote tolerantie voor individualiteit. Het gaat niet meer om louter de beheersing en controle, maar om het creëren van een omgeving waarin ieders capaciteiten optimaal benut kunnen worden.

 
 
 
  Diversiteitsmanagement  
  Diversiteit voor bedrijven  
  Vacatures