Colourful Dreams
Colourful Consultancy Colourful Talents Colourful College Colourful Communications
Algemeen Nieuws Contact
 
 

Uitdagingen en succesvolle acties: gewoon, maar anders 

  • De politie te X. zoekt nieuwe politieagenten, bij voorkeur van allochtone afkomst. Eerdere wervingsacties hebben weinig succes gehad, daarom worden aangepaste wervingsadvertenties en -posters gemaakt in drie allochtone talen. Het loopt storm, met name door mensen die ongeschikt zijn omdat ze de Nederlandse taal niet beheersen. Een alternatieve aanpak op basis van presentaties door allochtone en Nederlandse agenten in een aantal buurthuizen levert een aantal bruikbare positieve reacties op, plus meer begrip en waardering voor het politiewerk.
  • Via het internet stoot u op een Afrikaans bedrijf waarmee een zakelijke relatie interessant zou kunnen zijn. Schrijft u dan een beleefde formele brief met het verzoek om aanvullende informatie, stuurt u een wat amicalere e-mail en doet u al meteen een voorstel, of laat u uw secretaresse een telefoongesprek regelen of belt u wellicht meteen zelf?
  • Als nieuwe leidinggevende in een fabriek vond Y. al snel dat er weinig initiatief uitging van zijn allochtone medewerkers. Ze hielden ook veel afstand tot hem, bleven hem ook altijd meneer noemen. En hij kreeg bijna ruzie toen hij op een erg druk moment zelf wilde meehelpen. Tijdens functioneringsgesprekken lukte het hem niet om dit serieus aan de orde te stellen. Wat nu te doen?
  • Wat in de ene cultuur wordt gezien als beleefdheid en assertiviteit wordt in een andere cultuur gezien als onderdanigheid en brutaliteit. Hoe gaat u hier resultaat- en mensgericht mee om?
  • Een Nederlands bedrijf ziet een aantrekkelijke markt in het aanbieden van schotelantennes aan allochtone gezinnen. Deze signalering is een belangrijke eerste stap, maar hoe kan deze markt vervolgens op een goede wijze aangeboord worden? Andere aantrekkelijke markten liggen onder meer in de retail en bij bijvoorbeeld hypotheken, die in bepaalde culturen nog onderling tussen mensen (zonder tussenkomst van banken) worden geregeld. Bepaalde klantengroepen vragen om een specifieke aanpak.
  • De internationale divisie van McDonalds is met zijn gevarieerde aanbod (voor Nederland bijvoorbeeld met de McKroket) het meest winstgevende onderdeel, dat ook de meeste ideeën voor het bedrijf genereert. Hier is men gewend om het beste uit al het verschillende te halen.

 

 
 
 
  Marketing- en communicatieaanbod  
  Uitdagingen en succesvolle acties: gewoon, maar anders  
  De kracht van kleurrijke communicatie  
  Vacatures