Colourful Dreams
Colourful Consultancy Colourful Talents Colourful College Colourful Communications
Algemeen Nieuws Contact
 
 

Marketing- en communicatie-aanbod 

Colourful Communications is een (buiten)gewoon marketing- en communicatie-adviesbureau. Wij hebben kennis van en ervaring met alle vormen van (marketing)communicatie:

 • managementcommunicatie: de persoonlijke ondersteuning van het management bij de communicatietaken: adviseren, trainen en begeleiden, en de ontwikkeling van daarbij ondersteunende middelen
 • marketingcommunicatie: de communicatie met klanten gericht op primair verkoopbevordering, inclusief onder meer
  • merkenarchitectuur en positionering
  • campagnes/advertising
  • sponsoring en donaties
  • relatiemanagement
 • organisatiecommunicatie: de communicatie met alle overige doelgroepen, onder te verdelen in een drietal clusters
  • public affairs/issues- en stakeholdermanagement (politiek-maatschappelijke communicatie)
  • public relations (verzamelgroep van onder meer: voorlichting, educatieve en milieucommunicatie, arbeidsmarktcommunicatie, mediarelaties, financiële communicatie, huisstijlmanagement, crisiscommunicatie)
  • interne communicatie (informerende en motiverende communicatie gericht op medewerkers, inclusief cultuurveranderingscommunicatie en communicatie van de medezeggenschap)
 • en tevens de organisatie van de communicatie (de inrichting van het communicatieproces naar onder meer werking, kaders, bemensing en financiële middelen).

Onze werkzaamheden bestrijken het volledige gebied van communicatiemanagement en -advies tot en met de (regie van de) uitvoering. Wat Colourful Communications daarbij buitengewoon maakt, is de expertise op het gebied van culturaliteit. Niet alleen hebben we de wetenschappelijke state-of-the-art kennis van de (omgang met de) diverse culturen, ook is ons team afkomstig uit verschillende relevante culturaliteiten, met als nationale achtergronden o.m. Nederland, Turkije, Marokko, Suriname, Antillen en Amerika. Bovendien is Colourful Communications buitengewoon vanwege de multidisciplinaire samenstelling van ons team. Het vakgebied communicatie heeft zijn roots in vele verschillende studievelden en organisatie-onderdelen: marketing, personeel & organisatie, communicatie, strategie, enzovoorts. Daarom hebben we een veelal academische achtergrond in onder meer de communicatiewetenschap, taalkunde, marketing, organisatie-antropologie, sociale psychologie, personeelswetenschap en bedrijfskunde.

 
 
 
  Marketing- en communicatieaanbod  
  Uitdagingen en succesvolle acties: gewoon, maar anders  
  De kracht van kleurrijke communicatie  
  Vacatures