Colourful Dreams
Colourful Consultancy Colourful Talents Colourful College Colourful Communications
Algemeen Nieuws Contact
 
 

De kracht van kleurrijke communicatie 

Waarom huilt een baby? Waarom communiceren mensen? Simpelweg gezegd doen ze dat om iets te krijgen dat ze willen hebben (van concrete zaken als voedsel of een schone luier, tot abstracte dingen als geborgenheid of aandacht). Veel dingen zijn te koop of af te dwingen met bijvoorbeeld wet- en regelgeving, maar bij heel veel andere zaken gaat het om vragen, gunnen en gedaan krijgen. Daarvoor is communicatie in al zijn vormen de enige, overweldigende mogelijkheid. Dan hebben we het over informeren, beïnvloeden, verleiden en manipuleren. Of vanuit een andere positie gedacht over leren, navolgen, aangetrokken en gestuurd worden. Soms heel publiekelijk voor grote groepen, soms in stilte van persoonlijke ontmoetingen. Om medewerkers te motiveren, om aandeelhouders te verwerven, om klanten te lokken en binden, om de politiek-maatschappelijke omgeving tot vennoot te maken. Via allerlei directe en indirecte communicatietechnieken en -middelen. Dat doen we met communicatie.

'Gewone' communicatie is een hoogwaardig vak, van het basisniveau van het produceren van middelen (het realiseren van folders, advertenties, mailingen, evenementen e.d.) tot het hoogste niveau van het systematisch, duurzaam en doelgericht beïnvloeden van alle voor de organisatie relevante stakeholders (met de aanpakken die daarbij horen).

Wanneer er een extra dimensie als culturaliteit een rol speelt, in de vorm van andersoortige klanten, medewerkers, de maatschappelijke omgeving enz., dan wordt deze uitdaging nog groter. We hebben allemaal het vermogen om met andere mensen te communiceren, hoe verschillend we ook zijn (en omgekeerd), maar dan moeten we wel weten hoe dat moet. Colourful Communications kan daarbij een belangrijke adviserende en/of uitvoerende rol spelen.

De waarde van interculturele communicatie is met dit alles gelegen in het kunnen overbruggen van soms diepliggende verschillen tussen (groepen) mensen en bovendien het kunnen zien en benutten van de overeenkomsten. Dat gaat verder dan het 'kunnen verplaatsen in de doelgroep'. Als discipline is het vakgebied nog relatief jong en onderontwikkeld, reden waarom het noodzakelijk is alle kennis van en ervaring met de diverse cultuurgroepen te benutten en te koppelen aan hoogwaardige communicatie-expertise.

 

 
 
 
  Marketing- en communicatieaanbod  
  Uitdagingen en succesvolle acties: gewoon, maar anders  
  De kracht van kleurrijke communicatie  
  Vacatures