Colourful Dreams
Colourful Consultancy Colourful Talents Colourful College Colourful Communications
Algemeen Nieuws Contact
 
 

Training en opleiding  

Wij verzorgen trainingen en opleidingen op het vlak van diversiteit, interculturele communicatie en praktische vaardigheden in relatie tot een goede cross-culturele omgang tussen mensen. Dat doen we op basis van algemene of maatwerkprogramma's, die gehouden worden in ons trainingscentrum of in-company bij opdrachtgevende bedrijven. Onze senior trainers en docenten hebben vakinhoudelijke en didactische kwalificaties van een hoog niveau en kunnen daarbij bogen op persoonlijke ervaring vanuit of met de diverse doelgroepculturen.

Wij maken onderdeel uit van Colourful Dreams, waarbinnen ook opereren Colourful Consultancy (voor het ontwikkelen en implementeren van diversiteitsbeleid), Colourful Talents (voor de werving en selectie van getalenteerde mensen) en Colourful Communications (voor het aangrijpen op de beeldvorming van en tussen mensen).

Voor nader contact kunt u bellen met 0575 493258, fax 084 7113636, e-mail info@colourfulcollege.nl of voor spoedeisende zaken 06 12824587.

 
 
 
  Training intercultureel contact  
  Training conflicthantering  
  Vacatures