Colourful Dreams
Colourful Consultancy Colourful Talents Colourful College Colourful Communications
Algemeen Nieuws Contact
 
 

Trainingsprogramma

Intercultureel contact: met meer plezier en resultaat  

Inhoud: een goede omgang tussen mensen met een verschillende culturele achtergrond, met als resultaat:

een grotere effectiviteit van het contact
meer plezier in het (interculturele) werk

Opzet: de theorie van werken met cultuurverschillen , gericht op bewustwording en kennisoverdracht, met een mogelijke focus op een aantal nader te bepalen cultuurprofielen:

het belang van scheiding van waarneming en interpretatie
culturaliteit versus persoonlijkheid en mogelijkheden
de crossculturele communicatiebarrières: taal, non-verbale communicatie, stereotypen, het eigen culturele oordeel en stress
de belangrijkste gedragsbepalers van culturen: de relatie tussen het individu en de groep, de omgang met hiërarchie/ongelijkheid, de omgang met sekserollen en de beheersing van agressie, de omgang met onvoorspelbaarheid en ambiguïteit, en de houding ten opzichte van tijd en tradities
de fasen van culturele aanpassing
(mis)interpretaties van op cultuur gebaseerd gedrag

Dit bewustwordings- en kennisdeel wordt doorlopen met een groot aantal praktische voorbeelden en oefeningen.

Naast deze gedegen theoretische onderbouwing wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van praktische vaardigheden, in de vorm van opdrachten en simulatiespellen.

Desgewenst kan een specifiek maatwerkprogramma ontwikkeld en gegeven worden.

Duur: het programma bestrijkt een volledige dag.

Trainers: dit programma wordt gegeven door twee senior trainers, met vakinhoudelijke en didactische kwaliteiten, en tevens ervaring in de diverse doelgroepculturen.

Deelnemers: de maximale groepsgrootte omvat 8 deelnemers. De deelnemers ontvangen na afloop een reader met studiemateriaal.

Kosten: voor de kosten van dit programma kunt u contact opnemen met Colourful College, via info@colourfulcollege.nl of telefoonnummer 0575 493258.

 

 
 
 
  Training intercultureel contact  
  Training conflicthantering  
  Vacatures