Colourful Dreams
Colourful Consultancy Colourful Talents Colourful College Colourful Communications
Algemeen Nieuws Contact
 
 

Trainingsprogramma

Conflicthantering bij interculturele contacten  

Inhoud: beter leren omgaan met conflicten met mensen met een andere culturele achtergrond, met als resultaat:

minder onnodige escalatie, grotere effectiviteit
meer plezier in het (crossculturele) werk

Opzet: de theorie van de omgang met conflicten waarbij cultuurverschillen een rol spelen, gericht op bewustwording en kennisoverdracht, met een mogelijke focus op een aantal nader te bepalen cultuurprofielen:

cultuurverschillen en -botsingen, ten aanzien van: het individu en zijn omgeving, status en aanzien, gedrag en beoordeling, maatschappelijke positie, communicatie, conflicten, (boven)natuur, taboes en centrale waarden
knelpunten bij interculturele contacten
de diverse soorten conflicten vanuit de culturaliteit
de conflictaanjagers en de conflictbeheersers
de mogelijke beïnvloedingsstijlen en hun gevolgen
barrières voor effectief conflictmanagement
(on)mogelijkheden om verschillen te overbruggen

Dit bewustwordings- en kennisdeel wordt doorlopen met een groot aantal praktische voorbeelden en oefeningen.

Naast deze gedegen theoretische onderbouwing wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van praktische vaardigheden , in de vorm van opdrachten en simulatiespellen.

Desgewenst kan een speciaal maatwerkprogramma ontwikkeld en gegeven worden.

Duur: het programma bestrijkt twee dagen in een periode van ca. twee weken.

Trainers: dit programma wordt gegeven door twee senior trainers, met vakinhoudelijke en didactische kwaliteiten, en tevens ervaring in de diverse doelgroepculturen.

Deelnemers: de maximale groepsgrootte omvat 8 deelnemers. De deelnemers ontvangen na afloop een reader met studiemateriaal plus een trainingscertificaat.

Kosten: voor de kosten van dit programma kunt u contact opnemen met Colourful College, via info@colourfulcollege.nl of telefoonnummer 0575 493258.

 
 
 
  Training intercultureel contact  
  Training conflicthantering  
  Vacatures